Nuo sausio 1 d. pasikeitus TPVCAPD įstatymui – privalu drausti tam tikrų elektrinių paspirtukų ir dviračių valdytojo civilinę atsakomybę
2024-01-01 | UAB Draudimo inovacijos

Įsigaliojus naujai Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (TPVCAPD) įstatymo redakcijai, bus privaloma drausti neregistruotinų motorinių transporto priemonių, pavyzdžiui, elektrinių paspirtukų, dviračių, riedžių ir pan., kurių greitis yra didesnis kaip 25 km/h arba svoris didesnis kaip 25 kg ir greitis didesnis kaip 14 km/h, valdytojo civilinę atsakomybę. Taip pat įgyvendinti ir kiti įstatymo pakeitimai, užtikrinantys geresnę draudimo apsaugą.

Reikės drausti neregistruotiną transportą

Šiandien, 2024 m. sausio 1 d., įsigalioja naujai patvirtinta TPVCAPD įstatymo, pagal kurį jau esame įpratę drausti savo automobilius ir motociklus privalomuoju vairuotojo civilinės atsakomybės draudimu, redakcija.

Iki šiol šis draudimas pagal įstatymą buvo privalomas registruojamoms žemės transporto priemonėms, tačiau su nauja redakcija – atsiranda prievolė drausti ir neregistruotinas motorines transporto priemones, kurių didžiausias greitis yra daugiau kaip 25 km/h arba kurių didžiausias grynasis svoris yra daugiau kaip 25 kg ir didžiausias greitis daugiau kaip 14 km/h.

Šie atnaujinimai apima tokias transporto priemones kaip elektrinius paspirtukus, elektrinius dviračius, riedžius, ar netgi krautuvus, golfo vežimėlius ir sunkesnes savaeiges žoliapjoves, jeigu jie išvysto nurodytą greitį.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad, pavyzdžiui, kai kurių elektrinių paspirtukų modeliai turi gamintojų nustatytą didžiausio greičio apribojimą iki 25 km/h, todėl jiems draudimas nėra privalomas. Taip pat reikalavimas pasirūpinti draudimu netaikomas tik privačiose valdose važinėjančioms transporto priemonėms ir asmenų su negalia vežimėliams.

Kaip pasirūpinti draudimu

Kas atsakingas už draudimo sutarties sudarymą? Kaip ir automobilio ar motociklo atveju, taip ir elektrinio paspirtuko, elektrinio dviračio, riedžio ar pan. neregistruotinos transporto priemonės atveju už draudimo sutarties sudarymą yra atsakingas jos savininkas. Registruotų transporto priemonių atveju šią pareigą turi registre nurodytas asmuo, o neregistruotų – nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus pateikęs asmuo arba šios transporto priemonės valdytojas.

Kokie sutarties sudarymui reikalingi dokumentai? Norint apdrausti tokios transporto priemonės valdytojo civilinę atsakomybę reikia pateikti nuosavybės teisę patvirtinančius ir transporto priemonės parametrus nurodančius dokumentus. Tam tinka transporto priemonės įsigijimo dokumentai, pavyzdžiui, pirkimo-pardavimo sutartis ar pirkimo sąskaita.

Kokią informaciją reikia pateikti sudarant sutartį? Iš pateiktų dokumentų turi būti galimybė nustatyti arba papildomai draudėjas privalo pateikti informaciją apie transporto priemonės savininką, techninius parametrus (tipas, didžiausias projektinis greitis, svoris), identifikacinį numerį (rėmo, gamyklos serijinis ar kažkoks kitas numeris), markę ir modelį, kitus priemonės valdytojus.

Daugiau informacijos apie šį draudimą rasite čia.

Atnaujinta eismo įvykio sąvoka

Naujoje įstatymo redakcijoje atnaujinta eismo įvykio sąvoka ir nuo šiol ji apima ne tik įvykius, sukeltus judančios, bet ir nejudančios transporto priemonės. Tai reiškia, kad įstatymo pagrindu bus atlyginama žala ne tik tuomet, kuomet transporto priemonė kelyje vežė keleivius ar krovinius, bet ir tuomet, kuomet įvykio metu transporto priemonė sustojo ar stovėjo – svarbu, kad ji buvo naudojama pagal transporto priemonės funkciją.

Tai apima tokius įvykius, kai, pavyzdžiui, žala tretiesiems asmenims padaroma dėl užsidegusios stovinčios transporto priemonės.

Didesni atlyginamos žalos limitai

Įstatymo pakeitimai taip pat numato didesnę apsaugą nukentėjusiems asmenims – tiek dėl žalos jų turtui, tiek dėl žalos sveikatai. Nuo sausio 1 d. padidintos pagal šią draudimo rūšį užtikrinamos draudimo sumos: iki 1 300 000 eurų dėl žalos turtui (buvo 1 050 000 eurų) ir iki 6 450 000 eurų dėl žalos asmeniui, įskaitant neturtinę žalą (buvo 5 210 000 eurų).

Pasirūpinkite savo draudimu:

Privalomasis vairuotojo draudimas automobiliui

Privalomasis paspirtuko ir dviračio draudimas